T NEWZE

ÖNÜMLER

 • 13 Reňkli Aýşadow PALETTE SY72003

  13 Reňkli Aýşadow PALETTE SY72003

  Önümiň artykmaçlyklary HIGHokary hil - Uzak wagtlap ýalpyldawuk faktorly ýokary hilli tekiz kölegeli poroşok gözüňiziň makiýaupyny uzak wagtlap owadan saklar, tejribe ulanmak üçin amatly bolar.MAKEUP ÜÇIN MULTIKOLOR - Bu 10 reňkli Göz kölgesi palitrasyndan ýumşak matlardan parlak ýalpyldawuklara çenli bir topar ýyly we salkyn äheň bar.Makiýaup başlaýanlar we hünärmenler üçin aňsatlyk bilen köptaraply görnüş dörediň.IOP GOWY GÖRNÜŞ - Bu göz kölegesi Perf ...

 • 10 Reňkli Göz PALETTE SY72002

  10 Reňkli Göz PALETTE SY72002

  Önümiň artykmaçlyklary HIGHokary hil - Uzak wagtlap ýalpyldawuk faktorly ýokary hilli tekiz kölegeli poroşok gözüňiziň makiýaupyny uzak wagtlap owadan saklar, tejribe ulanmak üçin amatly bolar.MAKEUP ÜÇIN MULTIKOLOR - Bu 10 reňkli Göz kölgesi palitrasyndan ýumşak matlardan parlak ýalpyldawuklara çenli bir topar ýyly we salkyn äheň bar.Makiýaup başlaýanlar we hünärmenler üçin aňsatlyk bilen köptaraply görnüş dörediň.IOP GOWY GÖRNÜŞ - Bu göz kölegesi Perf ...

 • 18 Reňkli Aýşadow PALETTE SY72001

  18 Reňkli Aýşadow PALETTE SY72001

  Önümiň artykmaçlyklary HIGHokary hil - has ýokary hilli, kaşaň pigmentli suw geçirmeýän göz kölegesi pigmentleri we iň arassa mineral ýagy bilen döredilen göz kölegämiz.Saglyk we ygtybarly maddalar we ýokary hilli deri dürli görnüşlere laýyk gelýär.Bu palitraly makiýaup açyk reňkli, inçe we ýylmanak, ýokary pigmentli, ýokary süýümlilik, güýçli ýelmeşme, ajaýyp saklaýyş güýji we garyşyklygy bar.MAKEUP ÜÇIN MULTIKOLOR - 18 sany açyk doňuz bilen ajaýyp gözellik makiýaup paleti ...

 • Çotga SY-T002 bilen gizlin turba

  Çotga SY-T002 bilen gizlin turba

  Önümiň beýany Esasy taýajygymyzyň ululygy 46,2 * 31.3 * 140,7 mm, ykjam we syýahat üçin amatly, daşary çykanyňyzda el degirmek üçin ajaýyp.Sleumşak we ajaýyp dizaýn diňe bir göze ýakymly bolman, eýsem ergonomiki taýdan ulanylanda amatly saklanmagyny üpjün etmek üçin döredildi.Önümiň artykmaçlyklary Esasy taýagymyzyň aýratyn aýratynlygy, onuň täsirli 30ml kuwwatydyr.Uly göwrüm, uzak möhletli ulanmak üçin ýeterlik binýadyň bolmagyny üpjün edýär.Programma barada aýdylanda, biziň fonymyz ...

 • Çotga SY-H013 bilen esas

  Çotga SY-H013 bilen esas

  Önümiň beýany Esasy taýajygymyzyň ululygy 46,2 * 31.3 * 140,7 mm, ykjam we syýahat üçin amatly, daşary çykanyňyzda el degirmek üçin ajaýyp.Sleumşak we ajaýyp dizaýn diňe bir göze ýakymly bolman, eýsem ergonomiki taýdan ulanylanda amatly saklanmagyny üpjün etmek üçin döredildi.Önümiň artykmaçlyklary Esasy taýagymyzyň aýratyn aýratynlygy, onuň täsirli 30ml kuwwatydyr.Uly göwrüm, uzak möhletli ulanmak üçin ýeterlik binýadyň bolmagyny üpjün edýär.Programma barada aýdylanda, biziň fonymyz ...

 • Çotga SY-T003 bilen gizlin turba

  Çotga SY-T003 bilen gizlin turba

  Önümiň beýany Güýçli gurluşy we ygtybarly gapagy bilen, syýahat edeniňizde-de gizleýjiňiziň saklanjakdygyna arkaýyn bolup bilersiňiz.Lighteňil we ykjam dizaýn ony aňsatlyk bilen göterip bilýär, şonuň üçin ýolda makiýaupyza degip biljekdigiňizi üpjün edip, sumkaňyza ýa-da makiýaup sumkasyna salyp bilersiňiz.Önümiň artykmaçlyklary Güýçli gurluşyk we ygtybarly gizleýji gapakly bu gizleýji turba önümi, gizleýjiňiz üçin ygtybarly goragy üpjün edýär, şonuň üçin hemişe üýtgewsiz galar ...

 • Aýlanýan gubka howa ýassygy SY-H015A

  Aýlanýan gubka howa ýassygy SY-H015A

  Önümiň beýany Bu ykjam we göçme gural, D39.7 * 105mm ölçäp, öýde ulanmak we ýolda degmek üçin amatly edýär.Onuň 20ML kuwwaty, gutarmagyndan gorkman, ajaýyp örtük üçin ýeterlik önümiň bolmagyny üpjün edýär.Önümiň aýratynlyklary ● lighteňil gubka ujy, saýlan binýadyňyzy yzygiderli, tebigy görnüşli, şöhle saçmak üçin derä garyşdyrýar.Düz däl tegmiller ýa-da çyzyklar bilen hoşlaşyň we kemsiz deri bilen salamlaşyň.Its Düşnüksiz pe-den başga ...

BIR STOP Hususy LABEL MAKEUP SOLUTIONS

1.Dizaýn

Markaňyzyň ýerleşişine we bazaryň talaplaryna laýyklaşdyrylan, professional dizaýnymyz siziň garaşyşlaryňyza ýeter we has ýokary bolar


2. Önümçilik

Indoneziýadaky we Hytaýdaky zawodlar, 700-den gowrak işgär we 20 000 inedördül metr önümçilik desgalary bilen, premium kosmetika önümleriniň netijeliligini we hilini kepillendirýäris.


3.Gaplamak

Kosmetikany tygşytlamak we sarp edijiniň amatlylygy üçin durnukly gurallar bilen birleşdirýän innowasiýa we önümleri hödürleýäris.

BIZI

KERTIFIKAT

 • dfg (2)
 • dfg (3)
 • dfg (4)
 • dfg (5)
 • dfg (1)